EpiStop články

EpiStop navázal spolupráci s praktickými lékaři

Místopředsedkyně spolku EpiStop, z.s., MUDr. Jana Zárubová, připravila pro odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP několikadílnou sérii o epilepsii v ordinaci praktického lékaře.

První článek, který byl publikován v zářiovém čísle měsíčníku Practicus, se věnuje mj. úskalím při diagnostice epileptických záchvatů a jejich odlišení od záchvatů jiného původu, někdy imitujících toto onemocnění. Vyzdvihuje význam důkladné anamnézy. Zabývá se akutními symptomatickými epileptickými záchvaty a neopomíjí ani problematiku epileptických záchvatů u alkoholiků.

Článek, který si můžete přečíst zde, je prvním počinem v sérii přehledných pojednání, které představí aktuální znalosti i klinické zkušenosti u dospělých pacientů s epilepsií. Cílem je dopomoci praktikům v lepší orientaci, co by měli se specialisty konzultovat, o co žádat a jak nejlépe s neurology komunikovat.

Akreditovaný kurz Epilepsie a sport pro učitele základních škol. Víte, jak na děti s epilepsií?

Sport ve školePodle statistik žije s epilepsií každé sté dítě v České republice a v průběhu dětství prodělá epileptický záchvat až 7% dětí. Je tedy pravděpodobné, že děti s epilepsií mohou být v každé základní škole.

Pro učitele základních škol jsme připravili kurz Epilepsie a sport: Specifika a principy práce s dětmi, žáky a studenty s epilepsií, který proběhne v prostorách 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol ve dnech 3. a 24. listopadu 2022. Kurz je akreditován MŠMT a setkáte se v něm s předními odborníky na epilepsie a speciální pedagogiku v ČR. Při přípravě kurzu jsme kladli důraz na jeho praktické aspekty, přenositelnost znalostí do pedagogické praxe a úzkou spolupráci mezi vyučujícími a účastníky kurzu.

Pokračovat ve čtení

EpiStop v rámci mezinárodní spolupráce: Schválení globálního akčního plánu v Ženevě a strategický plán IBE na léta 2022-2026

IBE LogoEpiStop, z.s. je již řadu let členem mezinárodní organizace IBE (International Bureau for Epilepsy). Domluvili jsme společný postup s Českou ligou proti epilepsii a výzkumným epileptologickým centrem EpiReC a oslovili kvůli epilepsii Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Právě díky vynikající mezinárodní koordinaci mezi členskými státy, MZ, WHO a především nestátními organizacemi typu EpiStop, z.s. na podporu epilepsie, se podařilo na letošním 75. shromáždění Světové zdravotnické organizace v Ženevě prosadit schválení Globálního akčního plánu pro epilepsii a další neurologická onemocnění. Epilepsie, ačkoliv patří mezi nejčastější neurologická onemocnění, zůstávala Popelkou ve stínu jiných, lépe financovaných onemocnění, které se těšily lepšímu zájmu pozornosti.

Cílem desetiletého globálního akčního plánu je nepříznivou bilanci napravit. K tomu by měl dopomoci i nový strategický plán mezinárodní organizace IBE na roky 2022-2026. Přečíst si ho můžete zde.