Představení EpiStop z.s.

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Vytisknout

Rezoluce Epilepsy

Publikováno . Naleznete v kategorii Mezinárodní projekty a organizace

V tomto článku naleznete výslednou rezoluci k epilepsii, která byla schválena na 136. zasedání EB (Výkonného výboru) WHO. Dále stanovisko ČR k tématu epilepsie, které přednesl na 136. EB dne 2. února 2015 pan Daniel Míč, zástupce vedoucí stálé mise a vedoucí politického úseku v Ženevě.
Rezoluce bude předložena ke schválení také na 68. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA), které se bude konat v květnu 2015 v Ženevě.

Vytisknout

Seminář č.3 - Epileptologie a neuropaliativní péče

Publikováno . Naleznete v kategorii Semináře

stažený souborRádi bychom Vás pozvali na 3. seminář z cyklu "Praktická epileptologie" nazvaný "EPILEPTOLOGIE A NEUROPALIATIVNÍ PÉČE" konaný pod záštitou Prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., Děkana 2. LF UK; EpiStop z. s., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol a MV CONSULT s.r.o. Seminář se bude konat dne 25. 3. 2015 v 17.00 hodin Univerzita Karlova – Malá aula Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1- Staré Město