Představení EpiStop z.s.

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Vytisknout

Seminář č.3 - Epileptologie a neuropaliativní péče

Publikováno . Naleznete v kategorii Semináře

stažený souborRádi bychom Vás pozvali na 3. seminář z cyklu "Praktická epileptologie" nazvaný "EPILEPTOLOGIE A NEUROPALIATIVNÍ PÉČE" konaný pod záštitou Prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., Děkana 2. LF UK; EpiStop z. s., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol a MV CONSULT s.r.o. Seminář se bude konat dne 25. 3. 2015 v 17.00 hodin Univerzita Karlova – Malá aula Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1- Staré Město