EpiStop články

Druhý díl článku Pacient s epilepsií u praktického lékaře

Druhý díl článku pro praktické lékaře, který napsaly Jana Zárubová a Jana Amlerová, vyšel v únorovém čísle časopise Practicus pod názvem Pacient s epilepsií u praktického lékaře. Článek popisuje organizaci péče o pacienty s epilepsií v Česku, definici farmakorezistentní epilepsie, tzv. rescue medikaci a další možnosti léčby.

Přečíst si ho můžete zde.

O prvním dílu si můžete přečíst zde EpiStop navázal spolupráci s praktickými lékaři.

Mezinárodní den epilepsie 2023

Budovy v celém Česku se dnes, při příležitosti Mezinárodního dne epilepsie, rozsvítí do fialova. Upozorní tak na nejčastější chronické neurologické onemocnění, epilepsii. Některou z jejích forem má v České republice zhruba 80 tisíc lidí, čtvrtina z nich jsou děti. Právě na citlivé řešení epileptických záchvatů dětí v prostředí školy se dnes zaměřuje spolek EpiStop. Moderní léky riziko záchvatů výrazně snižují, přesto nelze jejich výskytu ve třídách zcela zabránit. Strach z ohrožení zdraví a neznalosti první pomoci bývá příčinou nesprávné či přehnané reakce okolí. To může vést ke stigmatizaci dítěte, obavám učitelů, nebo až k odmítnutí dítěte školou. Nebojme se epilepsie, záchvat nemusí být drama. Stačí být připraven, mít správné informace a vědět, jak postupovat.

Více naleznete v tiskové zprávě a videu první pomoci při epileptickém záchvatu ve škole níže:

 

Děkujeme všem, kteří se dnes k osvětové akci EpiStopu připojí. Seznam fialově nasvícených budov v ČR u příležitosti Mezinárodního dne epilepsie, 13.2.2023:

MDE 2023 mapa final

Pokračovat ve čtení

Akreditovaný kurz Epilepsie a sport pro učitele mateřských, základních a středních škol. Víte, jak na děti s epilepsií?

Sport ve školePodle statistik žije s epilepsií každé sté dítě v České republice a v průběhu dětství prodělá epileptický záchvat až 7% dětí. Je tedy pravděpodobné, že děti s epilepsií mohou být v každé základní škole.

Pro učitele základních škol jsme připravili kurz Epilepsie a sport: Specifika a principy práce s dětmi, žáky a studenty s epilepsií, který proběhne v prostorách 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol ve dnech 19.10. a 16.11.2023. Kurz je akreditován MŠMT a setkáte se v něm s předními odborníky na epilepsie a speciální pedagogiku v ČR. Při přípravě kurzu jsme kladli důraz na jeho praktické aspekty, přenositelnost znalostí do pedagogické praxe a úzkou spolupráci mezi vyučujícími a účastníky kurzu.

Pokračovat ve čtení

Online výstava umění u příležitosti Mezinárodního dne epilepsie

Purple Storm by David Ross-Adams
Purple Storm by David Ross-Adams

Na oslavu Mezinárodního dne epilepsie 2023 pořádá IBE online výstavu umění zaměřenou na téma „Stigma“. Své příspěvky mohou zasílat všichni, kdo se chtějí zúčastnit, ať jsou to lidé s epilepsií, jejich pečovatelé, lékaři, sestry, sociální pracovníci aj.

Zveme vás k zaslání příspěvků do jedné (nebo více) z následujících pěti kategorií:

Malování nebo kreslení
Fotomontáž
Keramika
Sochařství
Korálkování, vyšívání a šití

Své práce můžete posílat do středy 8. února 2023 pomocí přihlašovacího formuláře zde.