Pojišťovny a epilepsie - Allianz pojišťovna, a. s.

Seznam článků

Co se týká cestovního pojištění, tak v souvislosti s epilepsií musím upozornit na tyto výluky z pojištění dle Pojistných podmínek pro cestovní pojištění: část II. – ZPP pro pojištění léčebných výloh v zahraničí, článek 4, odst. 4. 2. 3 léčení, lékařský převoz nebo repatriace v souvislosti s chronickým onemocněním pojištěného nebo jeho komplikacemi. Za chronické onemocnění je považována pomalu se rozvíjející nemoc (včetně poúrazových stavů), která existovala před počátkem pojištění a nebyla v té době stabilizována, tj. vyžadovala během předchozích 12 měsíců hospitalizaci nebo došlo k jejímu zhoršení či změně léčebných postupů nebo užívání léků. a část III. – ZPP pro úrazové pojištění, článek 3, odst. 3. 2. 7 úraz, k němuž došlo v důsledku epileptického záchvatu Na všechny ostatní případy by se samozřejmě pojištění vztahovalo.