Pojišťovny a epilepsie - Slavia pojišťovna a.s.

Seznam článků

Slavia pojišťovna a.s.-V současné době nabízíme neživotní produkty mezi které patří: úrazové pojištění, zdravotní pojištění cizinců a cestovní pojištění. U produktů cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců se naše pojištění vztahuje pouze na nutnou péči. U úrazového pojištění se pojistná ochrana nevztahuje na nemoci vzniklé před počátkem pojištění. Výše pojistného se nemění.