Historie EpiStop

image/svg+xml1995 Beata Asarlid, Jiří Dolanský, Vladimír Komárek, Jan Příborský - nápad edukačního projektu, cíl -edukace nejširší veřejnosti, kvalita života lidí s epilepsií, průzkum mezi dětmi, tisková konference,I. standard, prezentace na Dni mozku. 1996 Prezentace neurologům v Průhonicích. 1997 Rozšíření spolupracujících lékařů, E společnost, II. standard, řešení řidičáků. 1998 Připojení k "out of Shadow", přípravy na IEC 1999, drakiáda, Parlament. 1999 Série článků ve ZDN, tisková konference s ministrem PSV a předsedou Parlamentu, TV, info letáky,rozhlas, výstava v Kapli sv. Kříže, bilboardy, aktivní účast na 23. IEC, materiály přeloženy doangličtiny, účast na konferenci o sociální pomoci. 2000 V. standard, osvěta formou článků, webové stránky, pokračují řidičáky, prof. Anderson - genetika,chráněné dílny EpiLab. 2001 Epistandard I-V reedice, Průhonice, školy, film pro děti "Dobrodružství na rybách", seriá do ZDN,film, Den pro děti FTN, E společnost překlad knihy Epilepsie, EpiStop Symposium na XIV. Českéma slovenském epileptologickém kongresu. 2002 I. souhrnné a upravené vydáné standardů I-VI, Vox pediatrie, Kongres klinické neurologie -EpiStandardy I - VIII. 2003 Nový průzkum mezi dětmi, řidičáky v Neurologii pro praxi, 2. vydání EpiStandardl I - VII, novýstánek, Parlamentní seminář, prezentace aktivit EpiStopu na kurzu trenérů EUREPA, anglickýpřeklad standardů I - VII a film s anglickými titulky, zájem ze zahraničí - Maďarsko, Norsko. 2004 Opakování průzkumu mezi dětmi, nová vyhláška řidičáky, publikace Žena a epilepsie.. 2005 EpiStop do regionů, Národní den epilepsie, klip, TV, EpiStandars I - VIII, porovnání průzkumumezi dětmi 1995/2004. 2006 Spolupráce s ČT pořad Pomáhejme si, EpiStandard VIII, Plzeň. 2007 EpiStandardy I-X, publikace projektu průzkumu mezi dětmi v Epileptic Disorders. 2008 Publikace Epilepsie a zaměstnání, trvalá medializace - rozhovor Rádio Impuls Dr. Zárubová,hledání sídla (FTN), Projekt Epilepsie a mateřství, Projekt propagace EPPI vodáckého triatlonu,Projekt sociálních pracovníků pro lidi s epilepsií, Dny Jiřího Dolanského. 2009 Spolupráce s médii (Classic FM) a mezinárodními organizacemi ILAE a IBE, vydání publikaceEpilepsie a zaměstnání, účast na JobDays 2009. 2010 Nové prostory EpiStop FTN - A1, aktualizace publikace Žena a epilepsie, Minimální diagnostickéa terapeutické standardy, Epilepsie u dospělých osob, základní informace. 2011 První Evropský den epilepsie - medializace - TV, rozhlas, tisková zpráva, projekt ,,Hand over hand“,Prezentace na Dnech Jiřího Dolanského v Průhonicích, účast na setkání evropských poslancůa zástupců organizací ve Strasbourgu, přednášky pro záchranáře, účast na 6. konferenci„International Health Summit“. 2012 Evropský den epilepsie - tisková zpráva, zaměstnání sociálních pracovníků, vytvořen plakát na soutěžEpilepsy without words, TV seriál Ulice navžen EpiStopem na Journalism Award, zveřejnění publikaceKetogenní dieta, Projekt Epilepsie ve školách,publikace Epilepsie a škola, Dny Jiřího Dolanského,EURAP. 2013 Návštěva centra EPI v Curychu, zahájení projektu "Komplexní pomoc klientů s epilepsií při vstupu na trhpráce", 3. Evropský den epilepsie - tisková konference, účast na European Forum on Epilepsy Research,oslovení českých evropských poslanců, aktualizace publikace "Soubor minimálních diagnostickýcha terapeutických standardů", účast na mezinárodním kongresu Epilepsy and Society, Dny Jiřího Dolanského,účast na půlmaratonu v Hradci Králové, projekt "Epilepsie a škola". 2014 Pokračování projektu "Komplexní pomoc klientům s epilepsií při vstupu na trh práce", projekt"Epilepsie a škola", Evropský den epilepsie - tisková konference, tisková zpráva, příprava aplikace "Deník pacienta soutěž k Purple Day, účast na 27. ČS Epileptologickém sjezdu v Průhonicích,propagace materiálů EpiStop, seminář pro záchranáře, aktualizace publikace "Epilepsie a zaměstnání",Dny Jiřího Dolanského, transformace na spolek. 2015 2016 Ukončení projektu financovaného z OPPA -"Komplexní pomoc klientům s epilepsií při vstupu na trh práce", Pokračování projektu "Podpora lidí s epilepsií při vstupu na trh práce", Tisková konference k evropskému dni epilepsie, aktualizace publikace " Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů", projekt "Náramky USB pro lidi s epilepsií", Vodácký EPPI triatlon, Dny Jiřího Dolanského Ukončení projektu financovaného z OPPA -"Komplexní pomoc klientům s epilepsií při vstupu na trh práce", Pokračování projektu "Podpora lidí s epilepsií při vstupu na trh práce", Tisková konference k evropskému dni epilepsie, aktualizace publikace " Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů", projekt "Náramky USB pro lidi s epilepsií", Vodácký EPPI triatlon, Dny Jiřího Dolanského Ukončení projektu financovaného z OPPA -"Komplexní pomoc klientům s epilepsií při vstupu na trh práce", Pokračování projektu "Podpora lidí s epilepsií při vstupu na trh práce", Tisková konference k evropskému dni epilepsie, aktualizace publikace " Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů", projekt "Náramky USB pro lidi s epilepsií", Vodácký EPPI triatlon, Dny Jiřího Dolanského Ukončení projektu financovaného z OPPA - "Komplexní pomoc klientům s epilepsií při vstupuna trh práce". Pokračování projektu "Podpora lidí s epilepsií při vstupu na trh práce", Tiskovákonference k evropskému dni epilepsie, aktualizace publikace "Soubor minimálních diagnostickýcha terapeutických standardů", projekt "Náramky USB pro lidi s epilepsií", Vodácký EPPI triatlon,Dny Jiřího Dolanského. Pokračování projektu EpiJob -"Podpora lidí s epilepsií při vstupu na trh práce", Vydání publikace"Epileptologie a právo", Aktualizace webových stránek, Projekt "Moje epilepsie, moje mateřství! - Komplexní péče o ženy s epilepsií v ČR", Tisková zpráva k mezinárodnímu dni epilepsie,Epi(c)run - běh na podporu lidí s epilepsií, účast na 14th European Conference on Epilepsy & Society,EPPI vodácky triatlon, Koncert ke dni epilepsie "be happy a epi", Deník pacienta, USB náramky.