LÉČBA EPILEPSIE

MEDIKACE

Epilepsie se obvykle léčí antiepileptiky (dnes jim říkáme protizáchvatová medikace). Mohou snížit frekvenci či intenzitu záchvatů nebo zcela zabránit jejich výskytu.

Máme k dispozici mnoho různých léků, kterými se epilepsie léčí. Výběr konkrétního antiepileptika závisí na formě epilepsie, typu záchvatů a individuální zdravotní a životní situaci pacienta. Je důležité si uvědomit, že stejný lék může být účinný pro jednoho, ale zcela nevhodný pro druhého. Někdy určitou dobu trvá, než se najde účinný lék, správné dávkování nebo správná kombinace léků pro konkrétního pacienta. Je proto vhodné pečlivě zaznamenávat, když k záchvatům dojde, a probrat to se svým neurologem při příští konzultaci. Stejně tak by se lékař měl od vás dozvědět o případných nežádoucích účincích léčby, kterou vám předepsal.

Dívky a ženy s epilepsií by měly mít informace o bezpečné medikaci pro období předcházející početí, během těhotenství a kojení.

Jak valproát, tak topiramát jsou pro rozvíjející se plod nevhodné, a pokud je žena léčena těmito léky, je třeba před plánovaným těhotenstvím pod pečlivým lékařským dohledem včas přejít na jinou vhodnou medikaci. Pro dívky a ženy s epilepsií jsou určeny webové stránky https://zenyaepilepsie.org, jejichž českou verzi připravil EpiStop ve spolupráci s IBE.

Asi třetina pacientů s epilepsií nedokáže své záchvaty kontrolovat antiepileptiky. Vyšší dávka léků není vždy možná. Mohla by vést k vedlejším účinkům jako jsou závratě, ospalost apod. Existuje však moderní protizáchvatová medikace pro akutní použití

Některým pacientům, u kterých záchvaty přetrvávají, zvláště těm v dětském věku, může lékař předepsat moderní protizáchvatovou medikaci pro akutní použití. Ta je indikována především pro ty případy, kdy záchvaty trvají příliš dlouho nebo se vyskytují příliš často. Podávají se bukálně (do dutiny ústní) a mohou ji bezpečně podat k zástavě záchvatu všichni, kdo se o dítě starají (rodiče, trenéři, učitelé ve škole apod.).

Spolek EpiStop pravidelně pořádá kurzy pro učitele a školní trenéry, jehož součástí je i nácvik první pomoci a podání této medikace. Neváhejte se do něj přihlásit či o něm informovat ve škole svého dítěte či pacienta.