EpiJob - Nabídka práce pro pacienty s epilepsií

EpiJob Logo

Purple Day 2019 v Praze

rect5834

V rámci oslav Purple Day pořádá Centrum pro epilepsie Motol koncert Jazzevec v zajetí ostrých vln. Bude se konat 26. března v 19h v Žížale, v areálu teoretických ústavu 2. LF UK na Plzeňské. Úvodní slovo o epilepsiích pronesou přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol prof. Kršek a děkan 2. LF UK prof. Komárek. Akce probíhá pod patronací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve spolupráci se studentským spolkem Motolák a Epistop z.s.

Pokračovat ve čtení

Purple Day 2019 v Brně

PURPLEPurple Day je mezinárodní akce, jejímž cílem je zvýšit povědomí o epilepsii ve společnosti. Koná se tradičně 26. března. Letos si Vás I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU a Centrum pro epilepsie dovolují pozvat na akci s následujícím programem, který se koná již 25. března:

Pokračovat ve čtení

Postup a léčba u epileptického záchvatu a v iniciálních fázích status epilepticus

Doporučení pro léčbu a rozpoznání status epilepticus pro záchranáře a navazující péči. Ke stažení zde.

Toto doporučení vypracovala Česká liga proti epilepsii, odborná společnost ČLS JEP a připomínkovaly jej Česká neurologická společnost, Společnost dětské neurologie a Česká společnost anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, odborné společnosti ČLS JEP. Na vypracování se dále podílel MUDr. Anatolij Truhlář a MUDr. Robert Pleskot.

Příběhy o mořském koníkovi CAMPI - Výuková videa o epilepsii pro děti

Campi with backgroundPříběhy o mořském koníkovi CAMPI v původním znění v angličtině, byly vytvořeny za účelem vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Na jejich vzniku se podílely organizace International Bureau for Epilepsy (IBE) a International League against Epilepsy (ILAE). Spolek Epistop, který je v České republice těmto organizacím partnerem, dlouhodobě spolupracuje kromě jiných institucí i s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni, jejíž studenti a akademičtí pracovníci spolupracovali na českém dabingu. Obě videa je možné využít v pedagogické, sociální či zdravotnické praxi a jsou vhodná i pro práci s třídním kolektivem v mateřských školách nebo na 1. stupni základních škol, ve kterých je přítomno dítě s epilepsií.

Videa je možné si po registraci prohlédnout zde . Jejich použití je vázané na svolení Epistop, z.s. 1

 

Pokračovat ve čtení

Další články...