Média

Doc. MUDr. Jan Příborský, CSc., rok 2004

Doc. MUDr. Jan PříborskýEpiStop byl v České republice založen v lednu 1995, kdy se původní pracovní skupina (doc. MUDr. Vladimír Komárek, MUDr. Jiří Dolanský, prof. MUDr. Pavel Mareš) změnila v tým specialistů širokého záběru pokrývající problematiku epilepsie nejen z lékařského pohledu, včetně epileptochirurgie, ale i psychologie či práva, volby povolání a společenského uplatnění.

MUDr. Jana Zárubová, rok 2004 a rozhovor pro rádio Impuls, rok 2008

MUDr. Jana ZárubováEpiStop – název pro pracovní skupinu, jejímž hlavním cílem od jejího vzniku bylo a je zlepšit život lidí s epilepsií. Na začátku byl geniální nápad doc. Komárka vytvořit dobrovolnou skupinu lidí, lékařů, pacientů, novinářů, právníků a dalších zainteresovaných, kteří budou řešit problémy lidí s epilepsií, hledat cesty, které zlepší stávající situaci. Tato aktivita tehdy ve svých začátcích našla finanční, organizační, realizační podporu u vzdělávacího centra firmy GSK, Mediforum. Během další činnosti EpiStopu se hlavním hnacím motorem aktivit stal s obdivuhodným osobním nasazením Dr. Dolanský, který vždy našel čas, energii, nápady, co by se mělo udělat dál. Vznikl tak zcela výjimečný funkční celek, jediná platforma, kde se skutečně reálně setkávají lékaři a pacienti, řada dalších zainteresovaných. Z mého pohledu je EpiStop jediným společenstvím, které i díky úžasně citlivé koordinaci jednotlivých participantů Kateřinou Koubkovou, skutečně reálně změnilo řadu věcí omezujících život lidí s epilepsií u nás. Byly vytvořeny a vydány minimální diagnostické a terapeutické standardy, při jejichž tvorbě se v diskusích tříbily i názory epileptologů na jednotlivé kapitoly. Vznikla linka pomoci, webové stránky. Díky aktivitě EpiStopu se začaly měnit legislativní omezení týkající se řidičských oprávnění, lázní, invalidních důchodů. EpiStop udělal obrovský kus práce na poli zlepšení informovanosti společnosti o problematice epilepsie.Aktivita EpiStopu byla a je výjimečná a je to opakovaně možné vnímat i při prezentacích výsledků jeho činnosti ať před odbornou lékařskou nebo před laickou veřejností.

Rozhovor s MUDr. Janou Zárubovou na rádiu Impuls ze dne 20.7. 2008.

{xtypo_rounded2} {play}http://www.epistop.cz/epi/images/stories/audio/epimp3.mp3{/play} {/xtypo_rounded2}

.