• Epilepsie a sport
    Akreditovaný kurz pro učitele základních škol
  • Nový web pro ženy s epilepsií v češtině
    Ať jste v jakékoliv životní fázi, připravili jsme pro vás webové stránky Ženy a epilepsie v češtině. Naleznete v nich ověřené a aktuální informace.
  • Pomoc Ukrajině
    Evropská referenční síť (ERN) vydala prohlášení na pomoc pacientům původem z ukrajiny, kteří trpí vzácným onemocněním (včetně epilepsie).

Projekty sponzoring

Nové projekty, které podporuje nebo se podílí Občanské sdružení EpiStop ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi.

.

Rozšíření povědomí o web stránkách Občanského sdružení EpiStop a tím i informovanosti o našich nových projektech prostřednictvím vizitek-záložek, které odkazují na naší internetovou adresu. Projekt vznikl ve spolupráci se společností GlaxoSmithKline. Plánovaný začátek tohoto projektu je po prázdninách. EpiStop děkuje společnosti GSK za jeho podporu.


Informace na téma Epilepsie a mateřství, aktualizovaná porodní asistentkou paní Libuší Tomáškovou a MUDr. Janou Zárubovou, byla připravena ve spolupráci se společností Desitin. Informaci naleznete na našich stránkách v sekci ‚Pro pacienty‘ nebo ‚Ke stažení‘. Děkujeme paní Tomáškové i společnosti Desitin.

Biofarmaceutická společnost UCB s.r.o. pořádá projekty zaměřené na vzdělávání veřejnosti, podporu lidí s epilepsií a jejich blízkých. Jedním z projektů je 6. ročník EPPI vodáckého triatlonu, který se bude letos konat 27.9. v 13.00 na veselské pískovně viz. www.vodackytriatlon.cz .Dalším projektem je kontinuální informovanost médií a veřejnosti a upozorňování na sociálních a společenské problémy lidí s epilepsií.
Společnosti UCB za podporu zmíněné edukační kampaně děkujeme.


Ve spolupráci se společností Janssen-Cilag byl připraven nový leták projektu EURAP, který najdete v sekci ‚Mezinárodní projekty‘. EpiStop děkuje společnosti Janssen-Cilag za podporu při přípravě a distribuci uvedeného letáku.


Společnost Sanofi-Aventis dlouhodobě podporuje projekt sociálních pracovníků pro lidi s epilepsií. Za významnou pomoc při rozvoji komplexní epileptologické péče EpiStop děkuje.
Výsledky spolupráce:
•    Sociální pomoc lidem s epilepsií po 1. lednu 2008
•    Sportujeme s epilepsií
•    Dopis pro Úřady práce
•    Proč zaměstnávat lidi s epilepsií


Tyto články najdete v sekci ‚Pro sociální pracovníky‘ nebo v sekci ‚Pro pacienty‘. EpiStop děkuje za aktivitu všem, kteří do sekce přispěli: Mgr. Petře Barabášové, Mgr. Evě Teysslerové, Mgr. Lucii Valouchové.