Komárek: Už u kojenců si lze všimnout signálů autismu

Poslechněte si rozhovor s přednostou kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Prof. MUDr. Vladimírem Komárkem v archivu Českého rozhlasu (odkaz). Jen paní redaktorka předělala pana profesora na neurochirurga...

prof komarek v cro png