Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií 2013

Publikováno . Naleznete v kategorii Pro pacienty

Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem
diskusí u kulatého stolu řady předních českých i slovenských epileptologů a dalších odborníků.

.