Zápis z valné hromady Občanského sdružení EpiStop 13.5.2009

Setkání KarolinumSetkání a valná hromada EpiStopu se konaly 13.5.2009 v nádherném prostředí Karolína.  Přivítali jsme řadu vážených hostů, nových i stávajících členů EpiStop. Jako hosté přišli na setkání: Ing. Zdeněk Bruna, Mgr. Káňa, Mgr. Šárka Káňová, PharmDr. Dagmar Křivohlávková, Doc. MUDr. Hana Kubová, DrSC, Ing. Tomáš Neužil, Ph.D., Petra Stehlíková, Daniel Žáček Dis., Anna Pokorná Dis.

.

Členové: Silvia Adámková, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Jindřiška Burešová, Alena Červenková, Dana Fišerová, Martina Havlová, MUDr. Marie Kolínová, Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., Mgr. Kateřina Koubková, MUDr. David Krýsl, MUDr. Petr Marusič Ph.D., Mgr. Marta Michnová, MUDr. Iveta Němcová, MUDr. Tomáš Nežádal, Mgr. Lucie Pomajslová, MUDr. Gisela Rytířová, Mgr. Eva Teysslerová, MUDr. Hana Vacovská, Mgr. Lucie Valouchová, MUDr. Jana Zárubová

1. Uvítání a schválení přijetí nových členů  EpiStop.

MUDr. Monika Záhumenská, Mgr. Šárká Káňová, PharmDr. Šárka Reitlerová, p. Silvia     Adámková, Ing. Zdeněk Bruna. Přijetí  nových členů bylo schváleno.

2. Proběhl vědomostní test: Je možné pomoci lidem s epilepsií? Spojený s blahopřáním  k narozeninám Prof. MUDr. Vladimíru Komárkovi, CSc.

3. MUDr. Petr Marusič prezentoval výroční zprávu o činnosti EpiStop od 5/2008 – 5/2009, krátkodobé i dlouhodobé plány a jejich plnění.

4. Spolupráce EpiStop a týmu sociálních pracovníků. Společné projekty, dosažené cíle…/Marta Mnichnová/

5. Členství v IBE a web /Mgr. Lucie Pomajslová/ - představení webových stránek, jejich    úspěšnost a další doplnění, navštěvovanost a stahování odborných materiálů.

6. Příprava projektu pilotního centra komplexní péče /Daniel Žáček Dis. , Confima/

7. Zpráva o hospodaření  EpiStop od 5/2008 – 5/2009. Schválení a rozpočet na další    rok/MUDr. Zárubová, podklady Ing. Zdeněk Bruna/

8. Projekt pilotního centra /MUDr. Zárubová/-2.výzva

Základní kostra projektu: 3 cílové skupiny – dospívající, lidé s nově diagnostikovanou epilepsií, lidé s chronickým onemocněním.

Aktivity – individuální poradenství, semináře, e-learning , MOSES, Job Klub. Monitorování - účelnost a úspěšnost. Pracovní skupina dostane k připomínkování.

9. Co dál? /MUDr. Zárubová/

Krátkodobé plány.

Dlouhodobé plány.

 

Projekty čekající na své řešitele – sekce pro sponzory  - sponzor si může
vybrat, který z projektů podpoří.

 

10. Diskuse a připomínky zúčastněných.

11. Občerstvení.

Zapsala: S. Adámková, 21.5.2009

{morfeo 10}

{xtypo_rounded2}

Prezentace ze setkání ke stažení zde:

Jak dál?

Spolupráce EpiStop a sociální pracovníci

Pilotní centrum komplexní péče

Zpráva o činnosti za rok 05/2008-05/2009

Zpráva o hospodaření

{/xtypo_rounded2}